Dictionary

Ottoman (Arabic Alphabet) Ottoman (Turkish Alphabet) Turkish
خدشه hadşe ürküntü
بها bahâ değer,kıymet
سير sîr sarmısak,tok
نفی nefy sürgün
تعداد ta'dâd sayma,sayım,sayı,ta'dâd etmek,saymak,değerlendirmek,kabul etmek
خون آلود hûnâlûd kanlı,kana bulanmış
فداکاری fedâkârî özveri
اوردو ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü "şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi" - Y. K. Beyatlı,Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür." - F. R. Atay,Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü,çok sayıda insan, kalabalık,Aynı iman ve düşünce sahiplerinin faaliyette olanlarının hepsi (Maarif Ordusu, ilim Ordusu gibi mecazî olarak da söylenir.)
ایمان îmân inanma,iman etmek,inanmak
زفاف zifâf gerdek