Sözlük

Osmanlıca (Arap alfabesi) Osmanlıca (Türk alfabesi) Türkçe
یرلیغ yarlığ Ferman, irâde, buyrultu
احرار ahrâr özgürler
موج mevc dalga
احطاب ahtâb odunlar
جانب cânib taraf
مبایعه mübâyaa satın alma,mübâyaa edilmek,alınmak,satın alınmak,mübâyaa etmek,almak,satın almak
فاعليت fâiliyyet etkenlik,aktivite
تشابه teşâbüh benzeşme
لامع lâmi' parlayan
رعشه دار ra'şedâr titrek,titreyen