Sözlük

Osmanlıca (Arap alfabesi) Osmanlıca (Türk alfabesi) Türkçe
آبده âbide anıt
نواده nevâde torun
خست hisset pintilik,hiss etmek,duymak,algılamak
مبارزه mübareze uğraşı,mücadele,savaş,mübareze etmek,mücadele etmek,mübaşeret olunmak,girişilmek,işe başlanmak
کاریز kâriz yeraltı su kanalı
تزیين tezyîn süsleme,süslenme,tezyîn edilmek,süslenmek,bezenmek
غرس gars ağaç dikme
معلقيت muallakiyet havada kalma,asılı kalma,hükümsüz olma
تعمد taammüd bilerek yapma
کبير kebîr büyük