Projelerimiz

Halk şiirinde kullanılan hece ölçüsünü hesaplamak ve divan şiirinde kullanılan aruz veznini analiz ederek hem şiirin ölçüsünü bulmak hem de şiirde geçen kusur ve sanatları belirlemek için geliştirilen bir projedir.

Türkçe metin sıklık ananlizi, genel itibari ile Türkçe metindeki kelimelerin veya karakterlerin ne sıklıkta geçtiğini belirlemeyi amaçlar. Metinde hangi kelimelerin veya karakterlerin ne sıklıkta kullanıldığını anlamak, metnin içeriği hakkında fikir edinmek ve dilbilgisi yapılarını anlamak için önemlidir.

Bu projenin amacı, kullanıcılara Kazakça metinlerin frekans analizi için harf, hece, kelime, kök, biçim birimi, kelime grubu, cümle vb. sıklıklarının hesaplanabileceği web tabanlı bir araç sunmaktır. Kullanıcılara Kazakça metin veya belgeler üzerinde kendi fonetik, sözcüksel, morfolojik, sözcüksel ve sözcüksel analizlerini yapma olanağı sağlar.

Akademide Osmanlıca edebi ve tarihi metinleri Latin alfabesiyle yazmak için kullanılan Osmanlıca transkripsiyon alfabesindeki (çeviriyazı alfabesi) metinleri günümüzde kullanılan Türk ve İngiliz alfabesine aktarmak için geliştirilen bir alfabe çevirisi (harf çevirisi - çeviriyazı) aracıdır.

Osmanlıca dokümanları genellikle zamanla yıpranmış, solmuş, lekelenmiş veya yırtılmış olabilirler. Görüntü iyileştirme işlemleri, Osmanlıca OCR/HTR gibi diğer işlemlerin daha doğru ve etkili olmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Derin öğrenme tabanlı Osmanlıca dokümanları iyileştirme uygulaması, Osmanlıca dokümanlarınızın daha net, okunabilir hale gelmesinde önemli bir rol oynar.