Osmanlıca (Arap alfabesi)

اغیر اغیر چقهجقسك بو مردیونلردن
اتکلرکده کونش رنکی بر ییغین یاپراق
و بر زمان باقاجقسک سمایه آغلايارق..
صولر صاراردی... یوزک پرده پرده صولمقده،
قیزیل ەوالری سیر ایت كه اقشام اولمقدە
اكیلمش ارضە، قانار، متصل قانار گللر
دورور علو كبی داللردە قانلی بلبللر
صولر می یاندی ؟ نهدن طونجه بڭزييور مرمر؟
بو بر لسان خفیدركه روحه طولمقده 
قیزیل هوالری سیر ایت كه اقشام اولمقده
احمد هاشم
 

Osmanlıca (Türk alfabesi)

Osmanlıca Alfabe Çevirisi

Osmanlıca yaklaşık olarak 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan bir yazı dilidir. Günümüzde Latin (Roman) alfabesine geçiş yapıldığı ve kelimelerin çoğu kullanımdan kalktığı için Osmanlıcayı hem okumak hem de anlamak güçtür. Millî kültürümüzün temelini oluşturan eserlerin büyük bir kısmı Osmanlıcada yazılmıştır. Osmanlı arşiv ve kütüphanelerindeki kitap, dergi, gazete, defter, kayıt ve belgeler yüzlerce yıllık kültür, sanat ve tarih mirası içinde önemli bir yer tutar. Bu kaynaklarda saklı bilgiye hızlı, etkin ve doğru bir şekilde erişilmesi için başta OCR olmak üzere teknolojinin yardımına ihtiyaç vardır. TÜBİTAK destekli Osmanlıcadan Günümüz Türkçesine Yapay Zekâ Destekli Uçtan Uca Aktarım projesi bu amaçla başladığımız bir projedir. Projenin çıktıları bu sitede kullanıcılara sunulmuştur. Bütüncül bir yaklaşımla Osmanlıca dokümanların (i) Osmanlıca OCR, (ii) Alfabe çevirisi ve (iii) Dil çevirisi olmak üzere 3 adımda bir uçtan diğer uca yani dokümandan Türkçe metne otomatik olarak çevrilmesi amaçlanmaktadır. Osmanlıca Türkçe Alfabe çevirisi, kaynak alfabedeki bir metnin hedef alfabeye aktarımı olarak tanımlanabilir. Bu aktarımda amaç hedef dilde yazma veya hedef dilde okuma olabilir. Birbirine karıştırmamak için, hedef dilde yazım amacıyla yapılan aktarıma ortografik alfabe çevirisi, okuma amacıyla yapılan aktarıma fonetik alfabe çevirisi olarak adlandırıyoruz. Ortografik alfabe çevirisi dilbilimde harf çevrim, harf çevirisi veya transliterasyon olarak, fonetik alfabe çevirisi ise yazı çevrim, çeviri yazı veya transkripsiyon olarak bilinir. Alfabe çevirisinde kaynak ve hedef alfabeler daima farklıdır.

Osmanlıca Klavye
 • !
 • ١
 • ٢
 • ٤
 • ٥
 • ٣
 • ٦
 • ٧
 • ٨
 • ٩
 • ٠
 • ؟
 • ،
 • ء
 • ي
 • ق
 • ذ
 • ە
 • ر
 • ت
 • ی
 • ص
 • ع
 • ط
 • پ
 • غ
 • ح
 • ؤ
 • أ
 • آ
 • ا
 • س
 • د
 • ف
 • گ
 • ه
 • ژ
 • ك
 • ل
 • ش
 • ض
 • Enter
 • ة
 • ظ
 • ز
 • خ
 • ج
 • و
 • ب
 • ن
 • ڭ
 • م
 • ث
 • چ
 • ئ
 • إ
 • .